Run24Hrs ก่อตั้งมาเพื่อส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกาย ร่วมกันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยสามารถเดิน-วิ่งอยู่ในสถานที่ใกล้บ้าน เเละรวบรวมผลการวิ่งมาส่งเพื่อรับของที่ระลึก โดยไม่ต้องเดินทางไปตามงานวิ่งต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มให้สมาชิกได้พูดคุย เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อส่งเสริมเเละกระตุ้นจิตใจให้ถึงเป้าหมายต่างๆไปด้วยกัน เเละทาง Run24Hrs ยังเป็นกระบอกเสียงเล็กๆ ร่วมบริจาค ช่วยเหลือคนไทยตามโครงการต่างๆดังนี้


ปี 2562

  • Run24Hrs และตัวเเทน ได้นำรายได้ส่วนนึงจากงานวิ่งตรุษจีน Happy Wealthy Run 2019 ไปซื้ออุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ขนม และนม ให้กับน้องๆที่โรงเรียน บ้านองสิต จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจำนวนเงินประมาณ 15,000 บาท
  • โครงการกระตุกหัวใจ ทีม Run24hrs อยู่อับดับที่ 5 และมีระยะวิ่งสะสมรวม 72,894 km ซึ่งทาง Run24Hrs บริจาค 1 km = 1 บาท ยอดบริจาคของนักวิ่งทุกท่านจะอยู่ที่ 72,894 บาท Run24Hrs ร่วมสบทบเพิ่มให้อีก 7,106 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น "80,000 บาท" สามารถบริจาคเป็นเครื่อง AED 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 80,000 บาท (รวมค่าติดตั้งและบำรุงรักษา)
  • ไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) ของงาน Zodiac Challenge 2019 - Run24Hrs ได้นำเงินบริจาคให้ มูลนิธิ โรงพยาบาลเด็ก วัตถุประสงค์เพื่อโครงการ ต่อลมหายใจให้โอกาสชีวิต เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้น้อง เป็นจำนวนเงิน 286,000 บาท
  • ไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ของงาน Zodiac Challenge 2019 - Run24Hrs นำเงินไปร่วมบริจาคให้กับ "กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬา" สำหรับวิจัยยารักษามะเร็งเพื่อทำให้แพทย์ไทยสามารถผลิตยารักษามะเร็งได้สำเร็จและทำให้มีราคาถูกที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงและได้รับการรักษาโรคมะเร็ง เป็นจำนวนเงิน 321,975 บาท
  • ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ของงาน Zodiac Challenge 2019 - Run24Hrs นำเงินไปร่วมบริจาคให้กับ "มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี" เพื่อช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร เป็นจำนวนเงิน 340,463.02 บาท
  • ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม) ของงาน Zodiac Challenge 2019 - Run24Hrs ได้นำเงินไปร่วมบริจาคให้กับ "โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช" เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน รวมไปถึงซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ชำรุดเสียหาย เป็นจำนวนเงิน 325,000 บาท
  • งานวิ่ง Dog vs Cat - ทีมน้องหมาบริจาคให้มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย = 36,000 บาท ทีมน้องเเมวบริจาคให้ PAWS Bangkok = 31,000 บาท รวมเป็นยอดเงินทั้งหมด 67,000 บาท
  • งานวิ่งฟรี Save The Ocean เเละ Save The Elephant & Forest! บริจาคเงินช่วยเหลือพี่น้องชาวอุบลฯ และอีสานจากภัยจากน้ำท่วม เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

สรุปยอดรวมในการบริจาคทั้งหมด ของปี 2562 เป็นเงิน 1,485,438.02 บาท


ทีมงาน #Run24Hrs ขอขอบคุณนักวิ่งทุกคนที่ร่วมกิจกรรมกับเรามาก ๆ ค่ะ

>